Tin tức

26/ 04/ 2024 - Đăng bởi: Nguyễn Duy Khoa - 0 bình luận

Chợ Tây Ninh. Lắp đặt camera tại Chợ Tây Ninh 0934445354

Camera quan sát là một thiết bị điện tử thông minh với chức năng chính để giám sát, theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại nơi lắp đặt. Khu vực chợ Tây Ninh nơi tập...

Xem thêm

26/ 04/ 2024 - Đăng bởi: Nguyễn Duy Khoa - 0 bình luận

Lắp đặt camera tại Chợ Cao Xá, Châu Thành Tây Ninh 0934445354

Camera quan sát là một thiết bị điện tử thông minh với chức năng chính để giám sát, theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại nơi lắp đặt. Khu vực chợ Cao Xá nằm ở...

Xem thêm

26/ 04/ 2024 - Đăng bởi: Nguyễn Duy Khoa - 0 bình luận

Lắp đặt camera tại Chợ Cầu Da, Châu Thành Tây Ninh 0934445354

Camera quan sát là một thiết bị điện tử thông minh với chức năng chính để giám sát, theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại nơi lắp đặt. Khu vực chợ Cầu Da nằm ở...

Xem thêm

26/ 04/ 2024 - Đăng bởi: Nguyễn Duy Khoa - 0 bình luận

Lắp đặt camera tại Chợ Trảng Bàng, Tây Ninh 0934445354

Camera quan sát là một thiết bị điện tử thông minh với chức năng chính để giám sát, theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại nơi lắp đặt. Khu vực chợ Trảng Bàng nằm ở...

Xem thêm

26/ 04/ 2024 - Đăng bởi: Nguyễn Duy Khoa - 0 bình luận

Lắp đặt camera tại Chợ Gò Dầu, Tây Ninh 0934445354

Camera quan sát là một thiết bị điện tử thông minh với chức năng chính để giám sát, theo dõi mọi hoạt động diễn ra tại nơi lắp đặt. Khu vực chợ Gò Dầu nằm ở...

Xem thêm